Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi jest jednostką organizacyjną gminy, która realizuje zadania w zakresie:
- pomocy społecznej
- świadczeń rodzinnych
- ustalania uprawnień i wypłacania dodatków mieszkaniowych
- zleconych gminie zgodnie z ustaleniami wojewody
- pomoc osobom uprawnionym do alimentów i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
- stypendia szkolne i zasiłki szkolne
- obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego
- świadczeń wychowawczych