Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi


W celu złożenia wniosku do Ośrodka konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Instrukcję założenia takiego konta znajdziemy w tym miejscu : Instrukcja zakładania konta

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Ośrodka:

1.      Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Pismo ogólne do podmiotu publicznego

2.      Dostarczenie dokumentów w godzinach  (7:30-15:30) do Sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi  mieszczącego się w pokoju nr  14 przy ul. Bolesława Chrobrego 1  w  Złotoryi  na następujących nośnikach danych:

a.      Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

b.      Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Ośrodka:

- Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie   Xades-Bes lub profilem zaufanym.

- Akceptowalne formaty załączników to:

-         DOC, RTF

-         XLS

-         CSV

-         TXT

-         GIF, TIF, BMP, JPG

-         PDF

-         ZIP

- Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.