Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

 


 Warunki nabywania prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych określa ustawa z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 808 ze zm.).

Decyzje w sprawie uprawnień do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego z upoważnienia Burmistrza Miasta Złotoryja wydaje Dyrektor Ośrodka Iwona Pawlus, z-ca Dyrektora Barbara Kuczyńska oraz Sylwia Maliszewska  Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi .

Dyrektor Ośrodka jest upoważniony do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji.
Na wniosek Dyrektora Ośrodka upoważnienie w powyższym zakresie ma również z-ca Dyrektora Pani Barbara Kuczyńska oraz  Pani Sylwia Maliszewska Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych w   Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi . 

 Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryj przy ul. B. Chrobrego 1, pok.nr. 21, 22

w dni robocze tj.:
- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 13:00
- wtorek w godzinach od 8:00 do 16:00
- środa nieczynne - dzień pracy wewnętrznej,


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustalane są na okres świadczeniowy od 1 października danego roku do 30 września roku następnego nie wcześniej jednak niż od dnia złożenia wniosku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 lipca drogą elektroniczną natomiast od 1 sierpnia w wersji tradycyjnej (papierowej).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego   na   nowy   okres    świadczeniowy   złoży     wniosek    wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata  przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek  wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata  przysługujących  świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek  wraz z dokumentami w okresie od 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata  przysługujących  świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek  wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata  przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia roku następnego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek  wraz z dokumentami w okresie od 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.