Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

Skierowanie do placówki następuje na podstawie decyzji administracyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie wywiadu środowiskowego. Termin przyjęcia do ŚDS ustala kierownik placówki w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem. W tym celu osoba zainteresowana powinna:

1.     Złożyć pisemny wniosek o przyjęcie do ŚDS.

Do wniosku należy dołączyć:

           1). Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza neurologa lub psychiatrę.

           2). Zaświadczenie od lekarza rodzinnego.

           3). Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.


Wszelkich informacji udziela na miejscu lub telefonicznie kierownik placówki.

Pomagamy w  formalnościach  związanych z przyjęciem do ŚDS.

Odpłatność za Środowiskowy Dom Samopomocy 

Zgodnie  z art. 51 b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 .

Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł.

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 514 zł.


Dokumenty do pobrania:

- Wniosek o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi + załączniki