Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

W domu świadczone są następujące usługi:

  1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
  2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwijania problemów, w tym: kształtowania pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
  3. Trening umiejętności spędzania czasu wolego, w tym: rozwijania zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizją, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
  4. Poradnictwo psychologiczne;
  5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
  6. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym: uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
  7. Niezbędna opieka;
  8. Terapia ruchowa, w tym: zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja;
  9. Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

        Świadczone usługi organizowane są w ramach indywidualnych lub zespołowych  treningów umiejętności społecznych, które polegają na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

         Usługi ŚDS obejmują indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizujący, dostosowany do potrzeb i  możliwości psychofizycznych każdego uczestnika.