Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA


Organizację Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznych reguluje statut i regulamin organizacyjny MOPS.

Siedziba MOPS mieści się w Złotoryi przy ul. Bolesława Chrobrego 1. Terenem działalności MOPS jest miasto Złotoryja.

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor zatrudniony przez Burmistrza Miasta Złotoryja.

1. W skład Ośrodka wchodzą:

  • Zastępca Dyrektora
  • Dział Pomocy Środowiskowej
  • Dział Usług Opiekuńczych
  • Dział Organizacyjno-Administracyjny 
  • Sekcja Finansowo – Księgowa
  • Sekcja Świadczeń Rodzinnych
  • Stanowisko d/s kadr i płac
  • Radca prawny
  • Stanowisko d/s informatyki 
  • Środowiskowy Dom Samopomocy

2.  ZESPÓŁ DS. ASYSTY RODZINNEJ. 

3. W ramach Działu Organizacyjno-Administracyjnego funkcjonuje kuchnia.

4. W ramach Działu Usług Opiekuńczych funkcjonuje Klub Seniora.


ZAŁĄCZNIKI:

-Zarządzenie Nr Nr 3/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2017 r w sprawie zmian w Księdze Kontroli Zarządczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
-Zarządzenie Nr 33/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi z dnia 23 maja 2016 w sprawie zmian w Księdze Kontroli Zarządczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
-Zarządzenie Nr 25/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi w sprawie zmian w Księdze Kontroli Zarządczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi+Regulamin organizacyjny
-Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy 

-Regulamin Klubu Seniora

-Zarządzenie nr 16/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmian w Księdze Kontroli Zarządczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi + Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
-Zarządzenie Nr 16/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi  z dnia 30 lipca 2014 w sprawie zmian w Księdze Kontroli Zarządczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
-Zarządzenie Nr 11/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi  z dnia 12 czerwca 2014 w sprawie zmian w Księdze Kontroli Zarządczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
-Zarządzenie Nr 02/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi  z dnia 24 stycznia 2014 w sprawie zmian w Księdze Kontroli Zarządczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi
-Zarządzenie Nr 13/2013 r Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian w Księdze Kontroli Zarządczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi.