Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

„Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B  dla uczestników projektu pn. „Uwierz, że Ty też możesz zmieniać swoje życie – projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi” współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.


Ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 14.04.2014 r. 

„Organizacja i przeprowadzenie treningów, doradztwa, zajęć w ramach aktywizacji społecznej oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych  dla uczestników projektu pn. „Uwierz, że Ty też możesz zmieniać swoje życie – projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”

Ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 12.03.2014 r.

 


 

„Organizacja i przeprowadzenie szkolenia w ramach aktywizacji edukacyjnej pn. „Opiekun osób starszych i niepełnoprawnych z nauką  języka niemieckiego”  wraz z przygotowaniem materiałów edukacyjnych  dla uczestników projektu  pn. „Uwierz, że Ty też możesz zmieniać swoje życie – projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Złotoryi” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” 

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu pn. „Uwierz, że Ty też możesz zmieniać swoje życie  – projekt systemowy  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”


 

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu pn. „Uwierz, że Ty też możesz zmieniać swoje życie  – projekt systemowy  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”


 

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach aktywizacji edukacyjnej   pn. „Techniki prac remontowo-wykończeniowych w budownictwie z uprawnieniami energetycznymi do 1 kV” oraz „Skomputeryzowane systemy fiskalne” dla uczestników projektu pn. „Uwierz, że Ty też możesz zmieniać swoje życie – projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi” współfinansowanego ze środków   Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 „Organizacja i przeprowadzenie treningów, doradztwa, zajęć w ramach aktywizacji społecznej oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych dla uczestników projektu  pn. „Uwierz, że Ty też możesz zmieniać swoje życie – projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi”współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”


 

usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia treningów, zajęć, szkoleń przyuczających do zawodu, kursów dla uczestników Projektu w ramach zadania „aktywna integracja”  na potrzeby realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł projektu „Uwierz, że Ty też możesz zmieniać swoje życie – projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi” w podziale na zadania.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych