Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o  wyborze najkorzystniejszej oferty  w prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 1,  59-500 Złotoryja, postępowaniu na usługę pn. organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B  dla uczestników projektu pn. „Uwierz, że Ty też możesz zmieniać swoje życie – projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi” współfinansowanego ze  środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Ogłoszenie o  wyborze najkorzystniejszej oferty  w prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 1,  59-500 Złotoryja postępowaniu na usługę pn. organizacja i przeprowadzenie treningów, doradztwa, zajęć w ramach aktywizacji społecznej oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych dla uczestników projektu pn. „Uwierz, że Ty też możesz zmieniać swoje życie – projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.


 

Ogłoszenie o  wyborze najkorzystniejszej oferty  w prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 1,  59-500 Złotoryja postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  pn. „Organizacja  i przeprowadzenie szkolenia w ramach aktywizacji edukacyjnej   pn. „Opiekun osób starszych i niepełnoprawnych z nauką języka niemieckiego” wraz z przygotowaniem materiałów edukacyjnych dla uczestników projektu pn. „Uwierz,  że Ty też możesz zmieniać swoje życie – projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”  


 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczony na usługę pn: „Organizacja  i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu pn. „Uwierz, że Ty też możesz zmieniać swoje życie  – projekt systemowy  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”


 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczony na usługę pn: „Organizacja  i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu pn. „Uwierz, że Ty też możesz zmieniać swoje życie  – projekt systemowy  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”


 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w  postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach aktywizacji edukacyjnej pn. „Techniki prac remontowo-wykończeniowych   w budownictwie z uprawnieniami energetycznymi do 1 kV”   oraz „Skomputeryzowane systemy fiskalne” dla uczestników projektu pn. „Uwierz, że Ty też możesz zmieniać swoje życie – projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” ogłoszonego dnia  03.06.2013r.  nr BZP 211776-2013


 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: "Organizacja i przeprowadzenie treningów, doradztwa, zajęć w ramach aktywizacji społecznej oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych dla uczestników projektu pn. "Uwierz, że Ty też możesz zmieniać swoje życie - projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" ogłoszonego dnia 16.05.2013r. nr BZP 78545-2013


 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu  o udzielenie zmówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: "Organizacja i przeprowadzenie treningów, doradztwa, zajęć w ramach aktywizacji społecznej oraz przygotowanie materiałów edukacyjnych dla uczestników projektu pn. "Uwierz, że Ty też możesz zmieniać swoje życie - projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"


 

Złotoryja: usługi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia treningów, zajęć, szkoleń przyuczających do zawodu, kursów dla uczestników Projektu w ramach zadania aktywna integracja na potrzeby realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,tytuł projektu:Uwierz, że Ty też możesz zmienić swoje życie - projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi, w podziale na zadania.
Numer ogłoszenia: 179272 - 2012; data zamieszczenia: 30.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr MOPS/POKL/321/2/2012


 

 
1 do 10 z 11