Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
Szukaj w tym dziale:

 Wszystkie pliki do pobrania zamieszczone na niniejszej stronie zapisane są w formacie pdf. Do ich poprawnego wyświetlenia niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader 7.0 lub nowszy. W przypadku pobierania plików z tej strony korzystamy z opcji „zapisz element docelowy jako".

 


 

PLIKI DO POBRANIA:

Wnioski o ustalenie prawa do  świadczenia rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz świadczenia "Dobry Start" dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin

- Druk zaświadczenia o dochodach - Sekcja Świadczeń Rodzinnych

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

-Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
-Załączniki do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

ŚWIADCZENIA RODZINNE:

-Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
-Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
-Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
-Wniosek o ustalenie prawa do specjlanego zasiłku opiekuńczego
-Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pilęgnacyjnego
-Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pilęgnacyjnego
-Przelew świadczeń rodzinnych na konto osobiste-wniosek
-Załączniki do wniosku świadczenia rodzinne
-Załączniki do wniosku zasiłek rodzinny

DODATEK OSŁONOWY:
-Wniosek o dodatek osłonowy

DODATEK MIESZKANIOWY:

-Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o dochodach
-Zaświadczenie o dochodach dla potrzeb ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego

DODATEK ENERGETYCZNY:

-Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

STYPENDIUM SZKOLNE/ZASIŁEK SZKOLNY:

-Wzór wniosku o  przyznanie stypendium szkolnego-zasiłku szkolnego

KARTA DUŻEJ RODZINY:

 -Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny
-Objaśnienia do wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny
-Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki
-Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastepczej lub rodzinnym domu dziecka
-Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
-Informacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych
-Objaśnienia do wypełniania załącznika dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY:

-Wniosek o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi + załączniki
 

RODZINA 500 PLUS:
 

Wnioski dotyczą nowego okresu zasiłkowego 2019/2021
- Wniosek o ustalenie prawa do świaczenia wychowawczego

Wnioski dotyczą okresu zasiłkowego 2021/2022
- Wniosek o ustalenie prawa do świaczenia wychowawczego

 

DOBRY START:

- Wniosek o ustalenie prawa do świaczenia Dobry Start

 

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA ŻYWEGO DZIECKA U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU DZIECKA:

- Zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

- Wniosek o ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powrastały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub czasie porodu

- Zaświadczenie lekarskie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka